Nyheter

Miljøbløff om hytter

Miljøbløff om hytter

Bare litt over en promille av Norges areal berøres av fritidsboliger. Likevel hevder Stein Lier Hansen i Norsk Industri at hytteutbygging er den største trusselen mot norsk natur. Han får støtte fra Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Vi finner imidlertid ingen...

les mer
Alternativene må med  i «hytteregnestykket» til Prognosesenteret!

Alternativene må med i «hytteregnestykket» til Prognosesenteret!

Dette er ikke en feilinformasjon som er farlig for allmenheten, eie heller stopper det salget av hytter. De fleste hytteeiere kjenner seg ikke igjen i B.E. Øye sitt regnestykke som lager en «suppe» av hva det koster å eie hytte.
Det er derimot skremmende at det er så lett å «plante» feilinformasjon i media og samtidig «eie» fakta. Dette er kort og godt en promotering av Prognosesenteret i VG og NRK.

les mer
Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Prognosesenteret hevder det bygges 7500 nye hytter i Norge hvert år, men statistikk fra Statistisk sentralbyrå avslører at det reelle tallet er 4342 igangsetningstillatelser (snitt 2013-2017). Tallene til Statistisk sentralbyrå samsvarer med det NOHF har hevdet....

les mer
Avklaring om høyde på Hems

Avklaring om høyde på Hems

Vedlagt er dokument som er utarbeidet i forbindelse med avklaring av høyde på hems. hems-takhoyde-brev-dep Forespørsel vedrørende hems i fritidsboliger - vurdering av krav til romhøyde                                                                                    ...

les mer