Nyheter

Tegninger og tilhørende materiale er åndsverk

Tegninger og tilhørende materiale er åndsverk

Enhver fritidsboligen fra våre medlemmer er arkitekttegnet og spesialdesignet. Tegningene er å anse som åndsverk i samsvar med lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), som trådte i kraft 1. juli 2018. Fritidsboliger er særskilt utviklet med egne løsninger...

les mer
6 tips til hyttebyggeren

6 tips til hyttebyggeren

Reisevei, type hytte, areal og familiens interesser er noen av de mest sentrale faktorer som må vurderes når du skal bygge ny hytte. Her kommer seks gode tips. Flere tusen nordmenn bærer på en hyttedrøm. Og mange av disse ønsker å bygge sin egen hytte. Det er i dag...

les mer
Miljøbløff om hytter

Miljøbløff om hytter

Bare litt over en promille av Norges areal berøres av fritidsboliger. Likevel hevder Stein Lier Hansen i Norsk Industri at hytteutbygging er den største trusselen mot norsk natur. Han får støtte fra Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Vi finner imidlertid ingen...

les mer
Alternativene må med  i «hytteregnestykket» til Prognosesenteret!

Alternativene må med i «hytteregnestykket» til Prognosesenteret!

Dette er ikke en feilinformasjon som er farlig for allmenheten, eie heller stopper det salget av hytter. De fleste hytteeiere kjenner seg ikke igjen i B.E. Øye sitt regnestykke som lager en «suppe» av hva det koster å eie hytte.
Det er derimot skremmende at det er så lett å «plante» feilinformasjon i media og samtidig «eie» fakta. Dette er kort og godt en promotering av Prognosesenteret i VG og NRK.

les mer
Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Prognosesenteret hevder det bygges 7500 nye hytter i Norge hvert år, men statistikk fra Statistisk sentralbyrå avslører at det reelle tallet er 4342 igangsetningstillatelser (snitt 2013-2017). Tallene til Statistisk sentralbyrå samsvarer med det NOHF har hevdet....

les mer
Avklaring om høyde på Hems

Avklaring om høyde på Hems

Vedlagt er dokument som er utarbeidet i forbindelse med avklaring av høyde på hems. hems-takhoyde-brev-dep Forespørsel vedrørende hems i fritidsboliger - vurdering av krav til romhøyde                                                                                    ...

les mer