Nyheter

Forventer enorm økning i utenlandske turister til Norge:

Forventer enorm økning i utenlandske turister til Norge:

– Utleie kan bli en «gullgruve» for mange hytteeiere.
Utleie av hytte kan bli rene gullgruve i årene fremover, skal vi tro NHO og regjeringen, som forventer enorm økning i utenlandske turister fremover.

– Utleie av egen hytte er en smart måte å tjene ekstra penger på og kan bli en «gullgruve» i fremtiden for mange hytteeiere, sier Olaf Olstad i NOHF.
Vinteren og skiforholdene blir stadig dårligere i sørover i Europa. Skituristene vender nesen nordover og NHO Reiseliv forventer derfor en vekst på 70 % i besøk fra utlandet til norske skidestinasjoner de neste årene frem mot 2030.

Etterspør bærekraftige destinasjoner
Næringsminister Jan Christian Vestre mener Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme.
– Reiseliv er Norges femte største eksportnæring. Det er økt etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser. Fra regjeringens side ønsker vi å bidra til å utvikle en mer konkurransedyktig og lønnsom reiselivsnæring, som skaper helårs arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding fra regjeringen.

Hytter attraktivt
Og vekst skaper behov for flere senger for turistene. Norge har god overnattingskapasitet, men det krever mange sengeplasser for å møte den forventede veksten som NHO og regjeringen bygger opp til.
– Hyttene er en del av løsningen. Utleie av hytte har lenge vært en god ekstrainntekt for mange. Og skal vi tro NHO og regjeringen, så vil dette bli enda mer attraktivt og en god mulighet til å tjene ekstra penger for mange nordmenn, sier Olaf Olstad i NOHF – Norske Hytteprodusenters Forening.

– Utleie av hytta og de ekstrainntektene dette medfører må inn i hytteregnskapet. Da vil nok mange oppleve at det lønner seg å eie hytte, sier Olstad.

Økende interesse
Olstad deler oppfatningen til NHO og regjeringen når de spår at dansker, nederlendere, tyskere og svensker kommer til å stå i kø for å komme til Norge de neste årene. Allerede i dag står utlendingene for 80-90 % av heiskortene i Trysil.
– Og mange av disse nye turistene vil velge hytte fremfor hotell. Hvis man først har bodd på hytte en gang, så er det gjerne det man velger neste gang også. Hytte er sosialt, koselig og rimelig for familien, sier Olstad.

Han er også glad for at bærekraftsbegrepet blir løftet frem både av NHO og regjeringen, og peker på at hyttene er en del av dette:
– Hytte i Norge som feriealternativ er bærekraftig, spesielt dersom vi sammenlikner med andre ferieformer, som for eksempel å fly, kjøre bobil eller dra på cruise. De aller fleste turistene ankommer Norge med bil, sier han.

– Verden er i forandring og turistene krever klimavennlige ferieformer fremover. Hytteferie i Norge er da et godt alternativ for mange utenlandske turister, sier Olstad. Han påpeker at hyttedeling er en økende trend blant nordmenn, og at flere norske turister også vil velge leie av hytte i feriene fremover.

Staten må bidra
Den Nasjonale Vinterkonferansen 2024 på Summit Kvitfjell ble nylig arrangert, og satte fokus på nøkkelutfordringer og muligheter for reiselivet i Norge.
NHO-sjef Ole Erik Almlid uttalte i den forbindelse til TV 2 at han mener omsetningen fra utenlandske turister kan øke med nesten 70 prosent i dette tiåret, dersom staten hjelper næringen med å markedsføre Norge som et grønt og bærekraftig reisemål.

God kommuneøkonomi
– Det er gode nyheter for alle som eier hytte på fjellet og alle som ser at den norske hyttetradisjonen både er bærekraftig og viktig for mange distriktskommuner – spesielt for å bremse fraflyttingen. De norske hytteprodusentene arbeider for en bærekraftig norsk hyttebransje, og deling av hytta er en av nøklene for å lykkes med dette målet. God kommuneøkonomi er en annen nøkkel for bærekraft i distriktene. Her spiller hyttene allerede en sentral rolle, og kan bli et viktig område for å motvirke fraflyttingen mange steder, sier Olaf Olstad i NOHF.

66 milliarder i omsetning i 2030
Tall fra Menon Economics viser enorme muligheter; det internasjonale reiselivsmarkedet er estimert til nær 20.000 milliarder kroner, med en forventet årlig markedsvekst på 3-5 prosent. 
Nasjonal omsetning fra reiselivsnæringen forventes å nå 330 milliarder kroner i 2030, med den største veksten innen det utenlandske segmentet, som forventes å øke med 67 prosent til omtrent 66 milliarder kroner, ifølge NHO Reiseliv.

Vi har plass
– En av fordelene vi har i Norge – vi har masse plass. Vi har absolutt plass til en sånn vekst, sier Kvitfjell-eier Anders Buchardt til TV2.
– Norge er et land som alltid har brukt naturen som et godt argument til å komme hit. Dette må vi gjøre bærekraftig, sier NHO-sjef Ole Einar Almlid til TV2.
– Vi må ha et reiseliv som minimerer fotavtrykket i naturen og øker bevisstheten rundt tåleevne. Det er helt avgjørende for å ivareta bærekraften i reiselivet. Vi må også jobbe med å finne nye gjester og søke nye markedet. Dette vil være med å øke eksporten til Norge, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.
– Hyttene i Norge er en del av reiselivet. Det er svært positivt for de mange tusen i Norge som baserer sitt arbeid på hyttene og reiselivet at både regjeringen, kommunene og hytteaktørene sammen ønsker å arbeide for en bærekraftig bransje. Dersom reiselivet er bærekraftig, så er også hyttene det, sier Olaf Olstad.
I dag kan man leie ut hytte skattefritt opp til 10.000 kroner per år. NOHF og Olstad mener dette er noen myndighetene bør oppjustere.

– Å øke grensen for skattefritak på hytteutleie vil føre til at det blir mer attraktivt å leie ut hytta. Det er bærekraftig utvikling i praksis, og et godt tiltak for å øke antall overnattingsdøgn på hyttene i Norge.

Aktuelle lenker:

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/norge-kan-bli-verdensledende/16508876/
https://www.nhoreiseliv.no/hva-skjer/2024/q1/snowballkonferansen-2024/vekst-reiseliv/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reiseliv-blir-neste-nasjonale-eksportsatsing/id2993277/