Vedum kan ikke sette likhetstegn mellom å bygge flere hytter i Hallingdal og naturkrisen, hevder finansministeren.

HYTTEFAKTA
-Alle de 448.000 hyttene som er bygd i Norge benyttet 0,17% av Norges areal (SSB) inkl. infrastruktur.
-Hytte er folkehelse
-Hytte er et naturlig samlingspunkt for venner og familie
-Hytter hindrer fraflytting i distriktene
-Skaper arbeidsplasser i distriktene

Les artikkelen her: Vedums påskebeskjed: Bygg flere hytter! (vg.no)