Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (i midten) terget på seg publikum og paneldeltakere under Arendalsuka, da han hevdet at hyttene ikke tilfører distriktene spesielt mange arbeidsplasser, for så å forlate møtet før alle de gode motargumentene kom.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) var en av fem paneldeltakere i debatten «Hvordan løser vi hyttefloka?» – en debatt som ble arrangert i forbindelse med Arendalsuka.
Det var imidlertid ikke mange som var imponerte over klima- og miljøministerens opptreden og argumenter under debatten.

Forlot møtet
– Det var forventninger til en god og saklig debatt om et viktig tema som omfatter mange titusen arbeidsplasser og flere titalls milliarder kroner i årlig omsetning for mange distriktskommuner. I stedet opplevde vi at Espen Barth Eide leverte fra seg udokumenterte og arrogante argumenter – som for eksempel at hyttene lokalt «bare genererer en og annen arbeidsplass på Rema 1000» – for så å forlate debatten, før han fikk høre de mange gode argumentene som dokumenterer hvor viktig hyttene er for mange lokalsamfunn, sier Olaf Olstad i NOHF.

– Klima- og miljøministeren har med tydelighet tidligere avslørt en fundamental mangel på kunnskap om hyttenes betydning for kommunene i distrikts-Norge. Derfor var det mange som hadde forventinger om å tette hans kunnskapshull.

Tema for debatten var beskrevet som følgende:
«Naturkrisen er en av de største utfordringene vi står overfor. Vi vet at det haster om vi skal snu utviklingen. De siste 30 årene har vi bygget ned natur tilsvarende rundt 7000 fotballbaner i året. Samtidig planlegger norske kommuner å tredoble arealet som skal brukes til hyttebygging. Det går ikke opp. Men hvem skal bestemme, og hvilke hensyn må veies mot hverandre? Hvordan kan vi bevare lokalt selvstyre i arealforvaltningen og samtidig styrke klima og naturhensyn i beslutningene?»

Deltakere i debatten var:
Espen Barth Eide, Klima- og miljøminister, Regjeringen
Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
Marianne Landaas (H), Ordfører, Tvedestrand kommune
Dag Vågsnes, strategi- og utviklingssjef, Lillehammer kommune
Marte Ulltveit-Moe (MDG), Nestleder i planutvalget, Kristiansand kommune
Hanne Alstrup Velure (H), Leder, Utmarkskommunenes Sammenslutning

Hanne Astrup Velure i Utmarkskommunenes Sammenslutning hadde god dokumentasjon på den viktige rollen hyttene og hyttefolket spiller i mange kommuner. Men det fikk altså Espen Bart Eide ikke med seg, etter at han forlot møtet.

– Det var flere enn oss i hyttebransjen som reagerte på både innhold og oppførsel til klima- og miljøministeren. Både argumentasjonen og oppførselen var oppsiktsvekkende, sier Olaf Olstad i NOHF.

Det er spesielt to påstander hyttebransjen reagerer på:

– Når klima- og miljøministeren hevder hyttene genererer få arbeidsplasser lokalt i distriktene i Norge, så avslører han ekstrem liten innsikt i hyttenes betydning. Undersøkelser viser at hyttene genererer flere titusen arbeidsplasser og mer enn 50 milliarder kroner lokalt hvert år.

– I tillegg fremfører han på vegne av regjeringen en retorikk om arealene hyttene beslaglegger som er svært misvisende. Barth Eide prøver å male et bilde av en norsk natur som nærmest er rasert av hyttene og snakker om antall tusen fotballbaner som hyttene tilsvarer. Fakta fra Statistisk Sentralbyrå viser imidlertid at fattige 0,17 % av Norges areal er berørt av hyttene. Vi snakker om en størrelse på nivå med Lillestrøm kommune, fordelt over alle Norges 385.000 kvadratkilometer.

Dette genererer hyttene i distriktskommunene:
·         Beregninger (Menon Economics og Oppdal kommune) indikerer at hyttene generer ca 25.000 arbeidsplasser på landsbasis.
·         I tillegg kommer ca 15.000 arbeidsplasser gjennom hyttebygging.
·         Hver enkelt hytte legger igjen ca 100.000 kroner hvert år lokalt. Med 450.000 hytter i Norge utgjør dette ca 45 milliarder kroner.
·         I tillegg kommer eiendomsskatt i flere kommuner. Denne utgjør 14 millioner kroner pr år i Trysil.
·         «Samlet sett kan vi slå fast at reiselivet er helt sentralt for opprettholdelse av lokalsamfunn, befolkningsutvikling, offentlig og privat tjenestetilbud i Trysil.» (Fra Menon-rapporten)

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnorskehytter%2Fposts%2Fpfbid0D8k1eobBqGw72TiXeCXJSvw8iUjQXY15QkcDf8CN8FAousc6qdWo6pZkV7iLDHhul&show_text=true&width=500