Velkommen til Norske Hytteprodusenters Forening.

Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser ved å:

  • trygge vilkårene for brukere og produsenter
  • fremme interessen for hyttebruk i Norge
  • etablere et tillitsfullt samarbeid med myndigheter og andre som kan medvirke til økt effektivitet, sikkerhet, og miljøbevissthet i hele kjeden fra produsent til leveranse
  • være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
  • være en informasjonskanal ut til medlemmene på alt som skjer av nye rammevilkår
  • søke å koordinere interesser og synspunkter i bransjefaglige spørsmål med kommuner og andre som kan bedre den daglige drift hos medlemmene
  • være medarrangør av den årlige hyttemessen
Trykk for autorisasjon

Produsenter

Drømmehytta Numedal as
Idehytta
Blinkhytta Sigdal
TIURTOPPEN HYTTER AS
THØRING HYTTEFABRIKK
TELEMARKHYTTER AS
STEINSVIK HUS & ENTREPRENØR AS
SOLHYTTEN AS
SANDE HUS OG HYTTER AS
RINDALSHYTTER AS
RANAHYTTA BERNHARD OLSEN AS
ØSTLAFT BYGG AS
NORSKE FJELLHUS AS
NORDLYSHYTTER AS
LEVE HYTTER AS
LAFTEKOMPANIET
JØRA BYGG AS
LOXIT AS
HOVIN LAFT
HONNDALSHYTTA
HEDDA HYTTER
HAUKELI HYTTER OG HUS
GEILO LAFT AS
FOSSHEIM BYGG AS
FLEXIBO
FAMILIEHYTTA AS
EVENTYRHYTTER V/ TREVARE MODUM AS
EIKEN HYTTER
EIKÅS HYTTER OG HUS
EBK HUSE AS
BUEN HYTTER & HUS AS
BLÅNE
ÅLHYTTA AS