Tegninger og tilhørende materiale er åndsverk

Tegninger og tilhørende materiale er åndsverk

Enhver fritidsboligen fra våre medlemmer er arkitekttegnet og spesialdesignet. Tegningene er å anse som åndsverk i samsvar med lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), som trådte i kraft 1. juli 2018. Fritidsboliger er særskilt utviklet med egne løsninger...
6 tips til hyttebyggeren

6 tips til hyttebyggeren

Reisevei, type hytte, areal og familiens interesser er noen av de mest sentrale faktorer som må vurderes når du skal bygge ny hytte. Her kommer seks gode tips. Flere tusen nordmenn bærer på en hyttedrøm. Og mange av disse ønsker å bygge sin egen hytte. Det er i dag...