Prognosesenteret hevder det bygges 7500 nye hytter i Norge hvert år, men statistikk fra Statistisk sentralbyrå avslører at det reelle tallet er 4342 igangsetningstillatelser (snitt 2013-2017). Tallene til Statistisk sentralbyrå samsvarer med det NOHF har hevdet.
Norske Hytteprodusenters Forening ønsker å presisere opplysninger om hvor mange nye hytter som bygges i Norge pr år. Prognosesenteret har kommet med for høye tall, noe vi nå har fått bekreftet fra Statistisk sentralbyrå.
– Vi har hele tiden hevdet at Prognosesenteret har operert med for høye tall når de omtaler nybygde fritidsboliger i Norge. De har tatt med både helt nye hytter, påbygg/tilbygg og eksisterende bygg som er omgjort til fritidsboliger. Det blir helt feil å bruke et slik tall i en debatt om hvor mange hytter som bygges i Norge, sier Olaf Olstad, generalsekretær i NOHF.

Norske Hytteprodusenters Forening understreker at det ikke bygges 7500 nye hytter i året i Norge, slik det er hevdet tidligere, men mellom 4000 og 4500 pr år.
– Hvis vi ser på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, så er det de fem siste årene gitt igangsettingstillatelse til 4342 nye hytter i Norge. Dette er et tall som samsvarer med opplysningene fra hytteprodusentene, sier Olstad.

Kilden til denne tabellen er Statistisk sentralbyrå. Tabellen viser at det de siste fem årene er oppført mellom 4039 og 4638 nye fritidsboliger i Norge. Gjennomsnittet er på 4342 hytter. (Kilde SSB)

Fritidsboliger iverksatt siste 5 år pr. fylkeFritidsboliger iverksatt siste 5 år pr. fylke