Dersom vi skal regne ut de økonomiske aspektene ved å eie fritidsbolig, så må alternative kostander med i regnestykket. Det er god grunn til å anta at de som ikke har hytte bruker pengene på andre ting i feriene.

Dette mener vi i Norske Hytteprodusenters Forening, etter en artikkel i VG hvor fritidsboligen får stempelet dårlig investering av sparepengene.
«Det å kjøpe hytte er antagelig den dummeste investeringen du kan foreta deg rent økonomisk, for i praksis vil hytta være en tapsbærer i husholdningsregnskapet til evig tid.»
Dette sier Bjørn-Erik Øye, partner i Prognosesenteret til VG i reportasjen. Øye tar videre for seg alle utgifter forbundet med fritidsboligen og konkluderer med at den er en dårlig investering.

I et slikt regnestykke må vi se på alternativ pengebruk i privatøkonomien til befolkningen. Det er ikke usannsynlig at de som ikke har hytte bruker sparepengene på andre ting, for eksempel storbyferie, chartertur eller cruise.
Vi er ikke imponert over prognosesenterets regnestykke som vi mener ikke forteller hele bildet av økonomien til nordmenn med fritidsbolig.

Hele regnestykket har lagt opp til at nordmenn oppholder seg hjemme i sofaen hele året. Det vet vi jo ikke er tilfelle. Nordmenn elsker både å reise og å bruke hytta.

Gjennom tidligere undersøkelser vet vi at nordmenn bruker hytta både i sommerferien, høstferien, juleferien og ikke minst vinterferien og påsken. Samtidig vet vi at charterturer er priset høyest i disse periodene, og det er ikke uten grunn. Det er i disse feriene det reises mest til utlandet.

En familie på fire kan trolig bruke like mye penger på tre uker i Thailand som det koster å ha en moderat hytte på fjellet.
Dessuten vet vi at salg av hytte er skattefritt. Med gjennomsnittlig prisvekst på nesten 4 % siste 10 årene kan det ligge god gevinst for de som eventuelt ønsker å selge hytta. Og nå har vi ikke tatt med alle ikke-økonomisk positive sidene ved å ha egen fritidsbolig. Vi registrerer dessuten at Trygve Hegnar og Finansavisen i en kommentar har flere gode poenger som støtter hytteprodusentenes argumentasjoner om at hytte er en god investering for de aller fleste.

Link til NRK saken.

Trygve Hegnar gir Prognosesenteret svar i sin artikkel «Tøys om hytter». Hyttereiere er ikke dumme, men smarte!

Hengar svarer (Tøys av VG og Prognosesenteret)