Østlaft bygg as

Østlaft Bygg AS

Østlaft Bygg AS har i mange år levert laftede hytter og hus, men etter overgang til ny produksjonslinje fra 2003, har det hele blitt et lite eventyr. Tradisjonsrik laft med varierende stokkhøyde, og norsk lafteknute videreutviklet ved hjelp av moderne teknologi, har gitt bedriften en enorm utvikling.

Kvalitetsbestemmelser

Produksjonslinjen for laftet tømmer har blitt en stor suksess. Laftet utføres i 8” kantet furustokker med varierende høyde på stokkene fra ca. 24 – 32 cm. Tømmeret leveres ferdig tørket ned til ca. 18-20% før produksjonsstart. I knutene er det innfrest en egen ”vindstopper” for å sikre tettere laft. Den nye produksjonslinjen har stor nøyaktighet, som gir bedre sammenføyinger, sikrer god varmemotstand og bedre plassering av laftevatt. Dette er en av de mest effektive og moderne produksjonslinjer av tømmerkasser til hytter og hus.

Laft tilpasset kundens ønsker

Som basis for alle hytter og hus, er en av katalogmodellene, som teller ca. 100 i alt.
I så å si alle prosjekter blir hyttene bearbeidet og tilpasset kundens ønsker, tomteforhold osv. Østlaft Bygg AS har i samme eierskap –arkitektfirmaet Solvang Byggprosjekt AS, som utvikler modeller samt tilpasser modeller etter kundens ønsker. I tillegg tegnes det mange hytter etter skisser fra kunder som har en liten arkitekt i magen, med ofte svært gode resultater. Styrken er å kunne tegne akkurat din hytte.

Utvikling

Østlaft AS har fra 2006 utvidet organisasjonen betydelig, ved bla. etablering av selskapet Øslaft Bygg AS. Østlaft Bygg AS sørger for salg av nøkkelferdige hytter, byggeledelse og oppfølging av alle prosjektene. ”Gamle” Østlaft AS spesialiserer seg på konstruksjon og fabrikkproduksjon, mens Østlaft Bygg AS tar seg av deg som kunde. Du vil helt sikker oppleve å være i tett kontakt med mange medarbeidere i organisasjonen, når din hyttedrøm skal fullføres.

Østlaft Bygg AS flyttet inn i nye kontorlokaler på Rudshøgda i 2008. Her kan våre kunder studere tømmer, valg av type gulv, fliser og innredninger.

Norges største utvalg

Østlaft Bygg AS har ett rikt utvalg av anneks, hytter, stabbur, garasjer og hus i alle størrelser og varianter. Med over 100 modeller har Østlaft Bygg AS Norges største utvalg i laftede bygg. I vår nye katalog er det også en del bilder av enkelte modeller, samt diverse info vedr. produksjonslinjen, tørk av tømmer, samt våre kvalitetskrav. Produksjonskapasiteten ligger på over 120 enheter i året, noe som gir kort leveringstid.

Østlaft Bygg AS håper dette kan være et utgangspunkt for å velge en hytteløsning fra oss. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig hytteprat!

Webside

http://www.ostlaftbygg.no

Telefon

62 35 87 44

Epost

post@ostlaftbygg.no

Les mer