Hovin laft as

Hovin Laft AS holder til i produksjonslokaler på Nedre Hovin gård som ligger på Tyristrand, på vestsiden av Tyrifjorden, midt mellom Hønefoss og Vikersund – en times biltur fra Oslo.

Vi bygger hovedsakelig hytter og hus i laft og stavlaft, men kan også levere bindingsverksbygg.

På Nedre Hovin laftes det med gammel malmfuru, i hovedsak fra gårdens egen skog. Tømmeret er opptil 300 år og utgjør slik den ypperste råvare for produksjonen.

Hovin Laft AS har levert bygg i alle størrelser og kan gi solide referanser.

Vi kan levere alt fra råbygg / tømmerkasser til hus og hytter med nøkkelen i døra. Nødvendige søknadspapirer og tegninger tar vi oss også av.

Med Hovin Laft AS som samarbeidspartner kan du om ønskelig forholde deg til en person gjennom hele byggeprosessen, og vi er tilgjengelig for deg også utenom » vanlig kontortid»: Trenger du oss, så er vi der for deg.

Hovin Laft AS er et relativt lite firma, setter kvalitet framfor kvantitet og bygger for deg som om det skulle være til oss selv. Vi er opptatt av å veilede og peke på muligheter gjennom hele prosessen slik at du får realisert hus- eller hyttedrømmen din.

Webside

http://hovinlaft.no

Telefon

32 14 23 15

Epost

torkel.skinnes.myhre@fastlane.no

Ålhytta

Les mer