Eikås hytter og hus as

Eikås Hytter & Hus

Hyttemarkedet er i stadig utvikling. Den tradisjonelle norske hytta uten naboer og moderne bekvemmeligheter bygges ikke så ofte lenger. Hyttebyggerens ønsker har de senere år gått mot høystandard fritidsboliger i større hyttefelt. Slike hytter har ofte høyere standard enn mange hus.

Vår filosofi har alltid vært å levere hytter og hus i reisverkkonstruksjon av høyeste kvalitet, tilpasset kundens behov. Våre produkter er solid forankret i tradisjonell norsk byggeskikk som vi kombinerer med ønsket om høy komfort.

Hovedmarkedet er den kvalitetsbeviste kunden som setter høye krav til produktet. Det gjelder både design, materialvalg og tekniske løsninger. Vi ønsker å bidra i alle faser i byggeprosessen. Fra forespørsel, i salgsprosessen og videre under byggefasen. Like viktig er det også at en etter bygget er levert har et oppegående firma med god økonomi som kan stå inne for garantiforpliktelser. For å klare dette legger vi stor vekt på høy kompetanse hos våre ansatte. Vi er og helt avhengige av seriøse underleverandører.

Vi ønsker Dem velkommen som kunde. La oss sammen se på Deres prosjekt. Vår viktigste oppgave er å gi Dem den oppfølgingen de forventer slik at hyttedrømmen Deres blir en realitet.

Hvorfor velge oss?

Over årene har vi kontinuerlig videreutviklet våre hyttetyper og tilpasset dem våre kunders ønsker og krav, spesielt når det gjelder trivselsfaktor og kvalitet. Dette har, takket være et meget godt samarbeide med alle tidligere kunder, resultert i en lang serie attraktive hytter som er meget etterspurte i markedet.

Vi ønsker å bidra i alle faser i byggeprosessen. Fra forespørsel, i salgsprosessen og videre under byggefasen. Like viktig er det også at en etter at bygget er levert har et oppegående firma med god økonomi som kan stå inne for garantiforpliktelser.

For å klare dette legger vi stor vekt på høy kompetanse hos våre ansatte. Vi er og helt avhengige av seriøse underleverandører.

Selskapet har hatt en jevn vekst i omsetning og resultat.Vi  har en sunn økonomi med bra likviditet. Dette gir deg som kunde en trygghet for at vi kan ta ansvar for våre forpliktelser, både ved levering men og i garantitiden.

Hovedsakelig produserer og leverer vi komplette byggesett. Konstruksjonen blir vanligvis utført av dyktige lokale håndverkere, som vi har kjent og benyttet i årevis.

Vi ønsker deg velkommen som kunde. La oss sammen se på ditt prosjekt. Vår viktigste oppgave er å gi deg den oppfølgingen du forventer slik at hyttedrømmen din blir en realitet.

Eikås Hytter & Hus AS innehar sentral godkjenning. Se her om Direktorat for byggkvalitet,  Les mer

Webside

eikas.no

Telefon

38 34 95 00

Epost

odm@eikas.no

Les mer