Velkommen til Norske Hytteprodusenters Forening.

Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser ved å:

  • trygge vilkårene for brukere og produsenter
  • fremme interessen for hyttebruk i Norge
  • etablere et tillitsfullt samarbeid med myndigheter og andre som kan medvirke til økt effektivitet, sikkerhet, og miljøbevissthet i hele kjeden fra produsent til leveranse
  • være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
  • være en informasjonskanal ut til medlemmene på alt som skjer av nye rammevilkår
  • søke å koordinere interesser og synspunkter i bransjefaglige spørsmål med kommuner og andre som kan bedre den daglige drift hos medlemmene
  • være medarrangør av den årlige hyttemessen