Solid oppmøte, mye engasjement, nyttige foredrag og gode innspill fra medlemmene var gjennomgangsmelodien under årsmøtet i NOHF. Nå er «NOHF 2.0» etablert!

Hytteprodusentene samlet troppene på Kringler Gård i Nannestad to dager i forrige uke, med en innholdsrik meny på programmet. Foredrag med eksterne bidragsytere, nyttige workshops og den gode bransjepraten skapte både engasjement og tro på hyttefremtiden.

 NOHF 2.0 
– Det er ingen hemmelighet at hyttebransjen har fått en del juling de siste månedene på flere områder. Vi opplever imidlertid en offensiv bransje som har brettet opp ermene og er klar for å svare på tiltale. Faktorer som høy rente, rekorddyre strømpriser og generell svakere økonomi blant kundegruppene enn tidligere år får vi ikke gjort noe med, men vi kan arbeide sammen mot målene som er etablert i den reviderte strategiplanen for NOHF 2.0.

– Og når alle drar i samme retning får vi etablert NOHF 2.0 som skal ta foreningen og medlemmene forbi den vanskelige tiden med hodet høyt hevet. Vi er stolte bidragsytere til folkehelse, bolyst i distriktene og kommuneøkonomi, sier sekretariatsleder Olaf Olstad.

– Det var en positiv og nyttig samling for medlemmene. Mange nye tanker ble lagt frem og vi har en medlemsmasse som har begynt å tenke nytt i forhold til både salg og merkevarebygging, sier styreleder i NOHF, Johan Georg Johnsen.

Positive signaler
– Det er flere indikasjoner på at 2024 blir et bedre år for bransjen. Økt kjøpekraft er et viktig signal som vi må ta med oss videre. Medlemsbedriftene innser at salg av hytter fremover vil kreve større innsats enn tidligere. Dette var et sentralt tema under medlemsmøtet.

– NOHF har mange spreke og viktige målsetninger fremover, og en samlet bransje som ror i takt er det beste utgangspunktet for å nå målene. Jeg håper og tror de ulike seansene under medlemsmøtet vil bidra til å gjøre medlemmene sterkere fremover.

Naturkrisedebatt og ekstremt negativt fokus på hyttene kommer oppå det hele. Ressurssterke nasjonale medier kjører nærmest kampanjejournalistikk mot hyttene, hyttebransjen, grunneiere, selvråderetten for kommunene og de etablerte hytteeierne. Og utfordringen er all feilinformasjonen som blir spredd, samtidig som de skal få hyttefolk og hyttekunder til å tror at det er skamfult å dra på hytta.

Tar tak i feilinformasjonen
– NOHF 2.0 skal alltid arbeide proaktivt med gode tiltak for å servere korrekt og relevant fakta for hyttedebatten. Og foreningen skal være «vaktbikkje» der det er behov for justeringer. Vi har dessverre altfor mange eksempler på faktafeil når det handler om hytter. Den siste tiden har vi korrigert NRK, Statistisk sentralbyrå, Nationen, Forskning.no og flere. 

– Disse skal aldri få fred fra NOHF når de kommuniserer feil fakta om hytter, slår Olstad fast. Men vi skal gjerne bidra til en klok og naturvennlig utvikling for videre hyttebygging i tett samarbeid med kommunene.

Kampen om korrekt fakta og kommunikasjon av de positive sidene ved hyttene er prioriterte mål som ble løftet frem av medlemmene under medlemsmøtet.

– Dette er løpende arbeid som må prioriteres høyt i foreningen. Medlemmene leverte mange konkrete og gode forslag til tiltak som sekretariatet vil ta tak i og iverksette i løpet av 2024. Det finnes mange positive sider og disse må vi synliggjøre for beslutningstakerne i kommunene og befolkningen generelt, sier Olstad.