Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utsatt av innføringen av minimum 8″ laft i yttervegger frem til 1.1.2018

§ 14-5 fjerde ledd bokstav b skal lyde: Fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA laftede yttervegger

For søknader om fritidsbolig over 70 m² til og med 150 m² som kommer inn til kommunen før 1. januar 2018, kan tiltakshaver velge å følge bestemmelsene i § 14-6 som gjaldt før 1. januar 2016.

Tabell: Fritidsbolig

Dimensjon
yttervegg
U-verdi tak
[W/(m² K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m² K)]
U-verdi vindu
og dør,
inkludert
karm/ramme
[W/(m² K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling
pr. time)
≥ 8″ laft ≤ 0,13 ≤ 0,15 ≤ 1,2 ≤ 4,5

Les endring i forskriftene her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-09-1564