Buen hytter & hus as

Buen hytter & hus AS produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.
Vi kjennetegnes ved en særpreget byggestil som hører hjemme i norsk skogs- og fjellterreng, der de glir rett inn i miljøet.

Buen hytter & hus AS er det firmaet som representerer den opphavlige Buenstilen, og har lengst erfaring med de vidkjente Buenproduktene.
Slik står vi i dag i særstilling på det norske byggemarkedet.

I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å kombinere ennå levende håndverkstradisjoner og ferdigheter fra bygde-Norge med moderne teknologi og byggekunst.
Elementer fra tidligere tiders byggestil er kombinert med dagens krav til praktisk innredning og komfort.
Buen hytter & hus AS representerer en levende tradisjon i håndverk og byggekunst.

Konstruksjonene er solide og laget for å vare.
Det stilles strenge kvalitetskrav til materialer og utførelse.
All treskjæring er håndarbeid og utført av dyktige håndverkere som har tilegnet seg kunsten gjennom generasjoners erfaring.
Det brukes kun norskproduserte materialer og byggevarer.

Buenproduktene er ikke ferdigbygg i vanlig forstand.

Byggene leveres i velutviklet precut-system, som sikrer håndverksmessig kvalitet i alle detaljer.
Det lages lettfattelige byggebeskrivelser og arbeidstegninger, slik at det er mulig å bidra med stor grad av egeninnsats i oppføringen.

De ulike byggene leveres sjelden eksakt like, men tilpasses byggeplass, behov og ambisjonsnivå hos den enkelte kunde.

I mange tilfeller starter vi med blanke ark og tegner helt nye modeller i samarbeid med kunde.

Webside

http://buen.no

Telefon

35 06 14 40

Epost

mailto:knut@buen.no

Adresse

Les mer