Miljøbløff om hytter

Miljøbløff om hytter

Bare litt over en promille av Norges areal berøres av fritidsboliger. Likevel hevder Stein Lier Hansen i Norsk Industri at hytteutbygging er den største trusselen mot norsk natur. Han får støtte fra Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne. Vi finner imidlertid ingen...
Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Her er tabellen som viser at Prognosesenteret tar feil

Prognosesenteret hevder det bygges 7500 nye hytter i Norge hvert år, men statistikk fra Statistisk sentralbyrå avslører at det reelle tallet er 4342 igangsetningstillatelser (snitt 2013-2017). Tallene til Statistisk sentralbyrå samsvarer med det NOHF har hevdet....